algemene voorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden

Deze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, bestellingen en aanbiedingen op de website biobeer.nl. Door uw bestelling geeft u aan dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Met uw bestelling gaat u een koopovereenkomst aan met Stichting Bio Kinderrevalidatie. Uw betaling komt ten goede aan Stichting Bio Kinderrevalidatie.

Persoonsgegevens

Door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant. Deze gegevens zullen niet worden verstrekt aan derden.
Tevens kunnen de gegevens van de klant worden opgenomen in een centraal bestand van Stichting Bio Kinderrevalidatie. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om de klant te informeren over belangrijke activiteiten van Stichting Bio Kinderrevalidatie. De verwerking van de gegevens van de klant zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

Levering/verzendingstermijnen

Alle goederen zijn doorgaans uit voorraad leverbaar. Het kan echter voorkomen dat een artikel tijdelijk niet op voorraad is. Dit staat aangegeven op onze website. De verzendtijd bedraagt normaal gesproken maximaal vijf werkdagen na ontvangst van de betaling, tenzij op de website van BioBeer.nl bij de beschrijving van het betreffende product anders is aangegeven. De verzendtijden gelden als indicatie. Wanneer verzendtermijn overschreden wordt, zal Stichting Bio Kinderrevalidatie de klant hiervan in kennis stellen. In dat geval heeft de klant de bevoegdheid om de overeenkomst met Stichting Bio Kinderrevalidatie te ontbinden, door dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan stichting Bio Kinderrevalidatie te melden.

Klachten

Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, of hoedanigheid van het product zullen door Stichting Bio Kinderrevalidatie serieus in behandeling worden genomen. De klant dient een klacht kenbaar te maken bij Stichting Bio Kinderrevalidatie (bereikbaar via info@stichtingbio.nl of 026-4838201).
Stichting Bio Kinderrevalidatie zal binnen tien werkdagen de klacht proberen op te lossen. Stichting Bio Kinderrevalidatie zal de klant hierover schriftelijk (via brief of e-mail) op de hoogte houden.